I innstillingen foreslår flertallet, bestående av H, FrP, KrF og Venstre, at Fagrådet skal styrkes med 1,2 millioner ekstra for 2017 over kap 765 post 71. I 2016 mottar Fagrådet 1, 850 000 kroner over samme post. Flertallet understreker i innstillingen at 1,2 mill er i tillegg til det som innvilget for 2016.

Arbeiderpartiet foreslår også i sin mindretallsinnstilling at Fagrådet skal få 1,2 mill kroner. Arbeiderpartiet foreslår imidlertid at pengene skal øremerkes videre drift av tidsskriftet Rus & Samfunn.

Venstres representant i komiteen, Ketil Kjenseth, foreslår et økt tilskudd på 5 mill kroner til Fagrådet og at Actis får tilsvarende kutt. Kjenseth skriver i sine innledende merknader "det er mange ulike organisasjoner som arbeider for en kunnskapsbasert ruspolitikk som også bør motta støtte. På den bakgrunn ønsker dette medlem å bevilge 5 mill kroner til Fagrådet - Rusfeltets hovedorganisasjons arbeid med rusproblematikk, og redusere tilskuddet til Actis tilsvarende."

Helse- og omsorgskomiteen skriver videre "Komiteen er blitt gjort kjent med at Fagrådet - Rusfeltets hovedorganisasjon ønsket å overta Tidsskriftet Rus & Samfunn som legges ned 1.januar 2017. Komiteen støtter dette initiativet."

Fagrådet er glad for at et flertall i Stortinget vil styrke arbeidet som Fagrådet gjør for er å synliggjøre, samle, drøfte og formidle de ruspolitiske konsekvensene, faglige erfaringer, brukererfaringer og forskning for å sikre rusfeltet best mulig organisatoriske, faglige og ressursmessige betingelser. Videre er vi glad for komiteen ser betydningen av å opprettholde et uavhengig tidsskrift på rusfeltet.

Innstillingen fra Helse- og omsorgskomiteen behandles og vedtas i Stortinget mandag 19.desember.

Innstillingen kan leses i sin helhet her..