Arbeidstiltak for mennesker som står utenfor ordinært arbeidsliv, er ett av flere tiltak som skal startes opp i flere byer i etterkant av TV-aksjonen.
Kirkens Bymisjon

Mindre alene sammen
Kirkens Bymisjon er en landsomfattende organisasjon som jobber aktivt for at folk som sliter med rus eller andre problemer skal slippe å være alene. Målet med aksjonen er å åpne flere dører og skape et varmere samfunn med rom for alle.

Årets TV-aksjon handler om å være «mindre alene sammen». Og har satsingsområdene «inn i hverdagslivet”, “inn for natten» og «inn i samfunnet”.

100 000 bøssebærere og 7000 andre frivillige over hele landet organiserer innsamlingen gjennom 600 kommune- og bydelskomiteer.

Skolene engasjeres
I forbindelse med TV-aksjonen er det laget et undervisningsopplegg for skolene. Filmer, fortellinger, fakta og quizer som skal gi elevene mulighet til å diskutere og reflektere over problemstillinger knyttet til utenforskap og inkludering.

Norge er et samfunn der forskjellene øker. Forskjeller som ikke først og fremst handler om etnisitet eller religion, hvor du kommer fra eller hvem du er. Men om du er innenfor eller utenfor. Det er mange måter å være utenfor på. Fra å mangle en seng å sove i, til å være utenfor arbeidsliv eller sosiale fellesskap. Dette rammer ikke bare enkeltpersoner, men gir ringvirkninger for hele befolkningen.
Kirkens Bymisjon

Vil bidra til at flere kan oppnå sine mål
– Ved å åpne dører og legge til rette for at flere møtes, skal vi vise hvorfor årets TV-aksjon er viktigere enn aldri før. Vi skal tilby mennesker som opplever å stå utenfor, et nytt fellesskap, en seng eller en samtale og slik bidra til at flere får muligheten til å oppnå egne mål og drømmer, skriver Kirkens Bymisjon på sin nettside.

Og aksjonen er allerede igang. Det er kommet inn over 15 millioner kroner, men selve aksjonsdagen er 21. oktober.

Les mer om aksjonen på blimed.no