Vi vil gjerne få takke alle dere som leser nyhetssakene våre og/eller bruker nettsidene våre til å lete etter kunnskap. Det er til stor inspirasjon for oss at lesertallene vokser.

Vi vil også takke for alle hyggelige gratulasjonshilsninger som vi har fått dette jubileumsåret. Det var stor stas for oss å få mulighet til å markere 30 års-jubileet, selv med enkelte restriksjoner. Kombinert med en rekordpopulær fagkonferanse ble markeringen minnerik. 

Vi vil også takke alle våre trofaste medlemmer og våre 12 nye medlemmer dette året. Til sammen samler vi nå hele 144 virksomheter på rusfeltet. Fagrådet representerer med dette over 6000 årsverk, hvilket er en betydelig andel i rusfeltet. Vi har også fått tilbakemeldinger på at flere vil vurdere medlemskap på nyåret.

I fjor lagde styreleder Anders Dalsaune Jansen og leder Jan Gunnar Skoftedalen en digital julehilsen spesielt tiltenkt "annerledesåret 2020".

Vi innser nå at gjenbruk (dessverre i denne sammheng) er mulig. Klikk her for å høre julehilsenen.  

Vi ønsker alle våre medlemmer, samarbeidspartnere og venner av rusfeltet en riktig God Jul!