De strategiske målene er:

  • rusfeltets viktigste møteplass
  • ivareta faglig mangfold
  • den foretrukne organisasjonen på rusfeltet
  • tydelig ruspolitisk aktør

Utav de strategiske målene er det ledet ut fem tiltak:

  • utvikle organisasjonen
  • utvikle møteplassene
  • faglig og rammemessig likeverdighet
  • utvikle tilbudene til medlemmene
  • sette ruspolitisk dagsorden

Dette er ytterligere konkretisert i punkter samtidig som at den årlige arbeidsplanen også utledes av disse tiltakene.