Bak luke 8 finner du åtte nye bokser som vil gi deg større kunnskap om hvordan rusmidler påvirker somatisk helse og hvilke gode grep som kan gjøres. 

Rusfeltets julekalender gir deg snarveier inn i kunnskapsbasen vår, - en gratis oversikt over nettsider, videomateriell og e-læringstilbud på rusfeltet. Rusfeltets hovedorganisasjon (RHO) samler og formidler kunnskap om rus fordi rus påvirker menneskers liv.

Ett av de åtte temaene vi belyser under somatisk helse er tannhelse. Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og/eller rusmiddellidelser har ofte dårlig tannhelse. Dette kan ha flere årsaker, som dårlige levekår, dårlig tannhygiene, bivirkninger av medisiner og vegring for å søke hjelp. Rusmidler kan også utløse munnhule- og tannlidelser.

Dårlig tannstatus kan bidra til økt stigma og utenforskap, og kan være kilde for bakterielle infeksjoner både lokalt og med spredning i blodbanen. Dårlig tannhelse påvirker særlig muligheten til å spise sunt, og muligheten til å fungere normalt i sosiale sammenhenger.  

Er du nysgjerrig på hva kunnskapsbasen inneholder om somatisk helse og rusbruk - klikk her.