Bak luke sju finner du fire nye bokser som tar for seg samisk kultur, kultursensitiv kommunikasjon, dropout og flerkulturelle døråpnere. 

Rusfeltets julekalender gir deg snarveier inn i kunnskapsbasen vår, - en gratis oversikt over nettsider, videomateriell og e-læringstilbud på rusfeltet. Rusfeltets hovedorganisasjon (RHO) samler og formidler kunnskap om rus fordi rus påvirker menneskers liv.

For mange minoriteter er det en dobbel skam forbundet med rusbruk. De bringer ikke bare skam over seg selv, men over familien sin, og risikerer å ikke bare bli utstøtt hjemme, men fra et helt miljø, en hel klan. 

Når pasient og behandler har ulik kulturell bakgrunn, kan flere elementer forstyrre kommunikasjonen. Forskjeller i språk, kultur og nivå av helsekompetanse kan gjøre det vanskelig å nå fram med det du ønsker å si, forstå hva den andre mener og skape felles forståelse av sykdom og behandling.​

Vil du se nærmere på hva kunnskapsbasen forteller om dette temaet - klikk her.