Luke 20 er Kvinnekollektivet ARKEN. Dette er en ledende organisasjon i Helse-Norge innenfor rusbehandling for kvinner. I perioden 2014 til 2016 hadde ARKEN 70 % gjennomføringsgrad på kvinner i behandling.

Siden julekalendere bare inneholder 24 luker, har vi gjort et utvalg som skal representere både by og land i Norge, i tillegg til å representere mangfoldet blant våre medlemmer. Vi har stilt virksomhetene fire spørsmål som vi håper både kan inspirere og engasjere.

Kvinnekollektivet ARKEN:

Hva bør andre i rusfeltet vite om dere?

Stiftelsen Kvinnekollektivet ARKEN (ARKEN) er en privat ideell stiftelse med formål å tilby voksne, rusavhengige kvinner et langtids behandlingstilbud. Institusjonen ligger sentralt i Oslo,  vi har avtale om 10 plasser med Helse Sør-Øst RHF innenfor spesialisthelsetjenestens TSB.

Vi har valgt å være en institusjon kun for kvinner, dette bygger på både evidensbasert og erfaringsbasert kunnskap. 

Gjennom behandlingen arbeider pasientene systematisk med å se realistisk på eget liv, på de mønstre og roller en har levd med, og hvor hensiktsmessige disse har vært. Kvinnene må lære å ta vare på sitt egenverd, og det må skje forandringer på flere - ofte alle - livsområder. Viktige forandringer er:

  • mot til å se på sitt eget liv
  • kjenne på følelser
  • sette grenser
  • be om hjelp
  • velge egen adferd
  • ta sjanser og ikke se for langt frem (ta en dag om gangen).

Behandlingen på ARKEN tar utgangspunkt i et helhetlig menneskesyn, bygger på AA’s 12-trinnsmodell og vår hovedmetode er gruppeterapi. Vi følger et oppsatt ukeprogram, og hverdagen er preget av intensiv behandling. Vi har daglig gruppeterapi, forelesninger, individuelle oppgaver, behandlingsplaner og individualsamtaler - og ukentlig billedterapi,  fysioterapi og bruk av selvhjelpsgrupper.

Hva er dere mest fornøyd med å ha fått til i 2022?

At hver enkelt pasient har følt seg møtt, sett og respektert som et unikt menneske av engasjerte og kunnskapsrike behandlere.

Dette skaper tro på egne muligheter og mobiliserer styrke til å gjennomføre den omfattende endringsprosessen som må til for at de skal øke sin livsmestring og få et liv som ikke er styrt av avhengigheten. 

2023 står for døren – hvilke prioriteringer har dere for det kommende året?

​Vi ønsker å ha mulighet for å prioritere bedre markedsføring slik at flere får kjennskap til behandlingen ved Arken.  

Vi vil jobbe for å opprettholde tilbudet vårt og videreutvikle det på best mulig måte for kvinner som trenger hjelp for avhengighetslidelser.

2023 blir reformenes år i rusfeltet, sier regjeringen – hvis dere var kongen av rusfeltet, hva ville dere tatt tak i aller først?

Ville hatt fokus på kjønnsdelt behandling, og sørget for flere tilbud kun for kvinner.