Luke 19 i årets julekalender er Jobben Oslo (Frelsesarmeens rusomsorg). Jobben gir tilhørighet, fellesskap, en meningsfylt dag og muligheter for å komme seg ut av rus varig. Jobben Oslo har vært medlem hos oss i Fagrådetsiden februar 2020.

Siden julekalendere bare inneholder 24 luker, har vi gjort et utvalg som skal representere både by og land i Norge, i tillegg til å representere mangfoldet blant våre medlemmer. Vi har stilt virksomhetene fire spørsmål som vi håper både kan inspirere og engasjere.

Jobben Oslo:

Hva bør andre i rusfeltet vite om dere?

 

Jobben Oslo er et lavterskel arbeidstreningstilbud for alle som er bosatt i Oslo, mellom 18 og 67 år, som sliter med rusavhengighet.  Vi driver alt fra ordinære verksteder til urbant landbruk. Visste du at vi har vunnet gull og sølvmedalje i NM i honning både i 2020 og 2021? Og at vi har vunnet Oslos miljøpris for vårt arbeid i Oslo sin skjærgård noen år tilbake. Vi rydder fugleøyene i Oslofjorden før fuglene skal hekke, strendene som Oslo sin befolkning bruker hele sommeren og vi pusser til og med opp kystledhytter. 

Hva er dere mest fornøyd med å ha fått til i 2022?

Styrket selvfølelse. 

I 2022 er vi mest fornøyd med at mange av våre deltagere har innsett at de faktisk har lært mye og kan formidle kunnskap som andre ikke har. Hva gjør ikke det med selvfølelsen? 

Vi har etablert et samarbeid med HABIO (heroin-assistert behandling) hvor vi tilpasser dagen slik at det er rom for både behandling og arbeid.  Det har vært en stor suksess og arbeidsgleden blomstrer!    

2023 står for døren – hvilke prioriteringer har dere for det kommende året?  

Våre prioriteringer for 2023 er å tilpasse arbeidsstasjonene bedre enn vi gjør i dag og jobbe mot at flere skal over i et ordinært arbeid (med tilpasninger). 

Språk en viktig prioritering i 2023. Mange sliter med norsk språkforståelse og faller enda mer ut av samfunnet på grunn av det. Vi vil også jobbe for økt kulturforståelse, som kan gi trygghet og trivsel. 

Sist - men ikke minst like viktig - er å styrke brukermedvirkningen hos oss. Vi ønsker et enda sterkere engasjement fra våre brukere, for å kunne gi et optimalt godt tilbud. 

2023 blir reformenes år i rusfeltet, sier regjeringen – hvis dere var kongen av rusfeltet, hva ville dere tatt tak i aller først?

Arbeidsplasser. 

Som konge av rusfeltet hadde vi kjøpt et hotell, hvor våre deltagere hadde hatt tilgang på en helt ordinær arbeidsplass. En arbeidsplass med omtanke og omsorg, som tåler at du gjør en feil og kommer sterkere tilbake og hvor den er mange ulike arbeidsoppgaver. En sosial myldreplass hvor menneskemøter fra hele verden kan finne sted. 

Vi ser at ordinært arbeid er en tryllestav for mange, da skjer det så mange positive endringer.