Luke 18 i årets julekalender er Manifestsenteret, som nå har vært medlem hos oss i Fagrådet i hele ti år. Manifestsenteret er en ideell stiftelse som tilbyr frivillig, integrert behandling av pasienter med rusavhengighet og samtidig psykisk lidelse.

Siden julekalendere bare inneholder 24 luker, har vi gjort et utvalg som skal representere både by og land i Norge, i tillegg til å representere mangfoldet blant våre medlemmer. Vi har stilt virksomhetene fire spørsmål som vi håper både kan inspirere og engasjere.

Manifestsenteret:

Hva bør andre i rusfeltet vite om dere?

Vi har over 20 års erfaring med å jobbe med alvorlige komplekse tilstander; rusavhengighet og sammensatte psykiske lidelser. Vi har avtaler med Helse Sør-Øst innenfor både TSB og Psykisk helsevern.

Hva er dere mest fornøyd med å ha fått til i 2022?

En styrket behandling for pasienter med spiseforstyrrelse og samtidig rusavhengighet. Videre har vi oppgradert bygningsmassen til stor glede for pasienter og ansatte.

2023 står for døren – hvilke prioriteringer har dere for det kommende året?

Her velger vi å trekke fram en ting: Vi skal videreutvikle vår egen metodikk for prosessevaluering (MPE) med Restartmøter og Intensiveringsmøter. Dette er spennende pasientsentrerte møter som vi gjennomfører når behandlingsprosesser stopper opp eller når pasienten står i fare for å droppe ut av behandlingen.

2023 blir reformenes år i rusfeltet, sier regjeringen – hvis dere var kongen av rusfeltet, hva ville dere tatt tak i aller først?

Opprettholde plasser for langtids døgnbehandling for personer med ROP-lidelser. Økt satsning på pasienter som har de aller største utfordringene, det vil si pasienter som har alvorlige komplekse tilstander; rusavhengighet og sammensatte psykiske lidelser.