Fem delstater i USA avholdt folkeavstemning for legalisering av cannabis samtidig med presidentvalget i høst. Legalisering vant fram i fire av de fem delstatene. Fra før er cannabis legalisert i fem stater inkludert hovedstaden Washington D.C. Snoen har fulgt internasjonal ruspolitikk i en årrekke og har god kunnskap om hva som skjer på flere kontinent.

I sitt innlegg vil Snoen, som kjenner amerikansk poltikk meget godt, ta for seg hva som har skjedd, hvorfor vi ser en legaliseringstrend og hvordan dette kan bety noe for oss i Norge.

Tidsskriftet Minerva er et liberalkonservativt tidsskrift som dekker politikk, ideer og kultur. Jan Arild Snoen var tidligere medlem av Fremskrittspartiet, men meldte seg ut etter "opprøret" i 1994. Han har lenge vært en tydelig forkjemper for legalisering av cannabis og skrev allerede i 2013 et innlegg i Aftenposten der han oppfordret høyresiden i norsk politikk til å frigi cannabis i lys av sin liberale alkoholpolitikk. Da, som nå, var Miljøpartiet De Grønne de eneste av Stortingspartiene som går inn for cannabislegalisering. Snoen skrev rett ut at: "Når vi dømmer brukerne av mer harmløse stoffer til bøter og fengsel, er det et brudd på grunnleggende liberale prinsipper".

Fagrådet ser frem til et ruspolitisk seminar der både brukerstemmer, politiske stemmer, fagfolk og samfunnsdebattanter skal gi oss nye tanker og ny kunnskap.