Fagrådets styre inviterer til ledermøte om heroinassistert behandling torsdag 7.mai kl 15 - 18 i Oslo. Vi kommer tilbake med sted avhengig av hvor mange som ønsker å delta. Møtet er ment for ledere, nestleder eller faglige leder i medlemsvirksomhetene.

Medlemmene får også invitasjon pr e-post i løpet av uke 17. Vi skjønner at det kan være noe kort varsel, men det er nå diskusjonen går og for mange er det en mulig til å kombinere det med ruspolitisk seminar 8.mai

Fagrådets styre håper på stor oppslutning om møtet for å få til en bred diskusjon om spørsmålet innad i Fagrådet.

Påmelding skjer på e-post til fagraadet@rusfeltet.no eller direkte til sekretariatsleder Jan Gunnar Skoftedalen på telefon 41474290 eller på e-post jan.gunnar.skoftedalen@rusfeltet.no

Spørsmål rettes også til sekretariatsleder.