Sin unge alder, Reidar har vært en sentral person i rusfeltet i nærmere 20 år. Spesielt aktiv var han i sin hjemregion, Midt Norge, men han er godt kjent over hele landet og ble også benyttet som ekspert av sentrale myndigheter. Senest av Helsedirektoratet i implementeringen av nye retningslinjer innenfor TSB.

Reidar Hole er klinisk psykolog, utdannet ved Universitetet i Oslo. Etter at han var ferdig som psykolog arbeidet han blant annet ved Ullvin behandlingssenter i Oslo. Da LAR ble et landsomfattende tilbud reiste Reidar tilbake til hjembyen sin, Trondheim, og bygde opp LAR Midt-Norge sammen med overlege Berit Nordstrand. Ved oppstart hadde LAR Midt-Norge også ansvaret for hele Nord-Norge. LAR Midt Norge hadde veldig gode resultater i rehabiliteringsarbeidet og var den regionen med flest LAR pasienter i arbeid. Senere gikk han over i Fagsjef stilling i Rusbehandling Midt HF og var sentral i utviklingen av rusfeltet i regionen. Siden 2011 har han arbeidet som leder av KoRus Midt Norge. I perioden 2001 til 2005 var han styremedlem i Fagrådet.

I august i år kom Reidar med boken Forebygging og behandling av rusproblemer som er en innføringsbok, en bok han hadde jobbet med en god stund.

Rusfeltet vil huske Reidar Hole som en ekstremt engasjert, kunnskapsrik, imøtekommende, morsom og varm person men i en slik stund går våre tanker  til familien som har mistet en far og ektemann.