Et resultat av samarbeid
Nettbrosjyren er resultatet av samarbeidsprosjektet mellom Rådet for psykisk helse og Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon "Den gode hjertebanken". I prosjektperioden har vi undersøkt hvor og hvordan fysisk aktivitet og trening tilbys i behandlingen av rusproblemer og/eller psykisk sykdom.

I tillegg til presentasjon av nettbrosjyren bidro treningsfysiologer fra to ulike avdelinger ved St. Olavs hospital med å fortelle om sin praksis og sine forskningsresultater.

Treningsklinikkene tilbyr mennesker med rusproblemer og psykiske plager/lidelser individuelt tilpasset trening som behandling og gjennom dette bedre kondisjon og styrke. Målet er å begrense risikofaktorer for hjerte- og karsykdom og å bedre livskvaliteten.

Brosjyren kan du finne ved å klikke her

Hvorfor aksepterer vi år etter år – at ROP-brukere lever kortere enn andre?
Personer med samtidig rus og psykisk lidelse (ROP) lever i snitt 20-35 år kortere enn resten av befolkningen. Statistikken er velkjent og stabil: Gapet i levealder har vært det samme i lang tid. Hvorfor aksepterer vi år etter år – at ROP-brukere lever kortere enn andre?

Funn viser at overdødeligheten ikke først og fremst skyldes rus eller psykiatri, men i likhet med andre; hjerte- kar- og lungesykdommer. Sykdommene er imidlertid ofte umedisinert eller ikke engang kartlagt.

Fysisk helse ser fortsatt ut til å være for lavt prioritert i behandlingen av rus- og psykisk helse problemer.

Bakgrunn for prosjektet "Den gode hjertebanken"
Rådet for psykisk helse søkte sammen med Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon i 2016 om midler til å kartlegge erfaringer, forskning og samle annen kunnskap knyttet til bruk av fysisk trening og aktivitet i behandling.

Rusfeltet har lang tradisjon for å bruke fysisk aktivitet systematisk i sine behandlingstilbud, men mangler mye på prioritering og dokumentasjon av effekt.

Behandlingtilbudene for psykiske lidelser har kortere og mangelfull erfaring, men har de siste årene opparbeidet svært gode enkeltenheter hvor treningsterapi er en viktig del av behandlingen.

Fysisk aktivitet er anbefalt i nasjonale faglige retningslinjer
Prosjektet har nå besøkt flere av Fagrådene for psykisk helse og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i de regionale helseforetakene i Norge, for å presentere kunnskapen som prosjektet har kartlagt. Planen er å besøke alle regionene innen mars 2018.

Rådet for psykisk helse og Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon oppfordrer flere til å tilby behandling som inkluderer fysisk aktivitet og strukturert trening.