Naltreksonstudien ønsker å undersøke om naltrekson kan være et alternativ til substitusjonsbehandling og et egnet supplement til eksisterende behandlingstilbud. I USA er langtidsvirkende Naltrekson godkjent i behandling av opioidavhengighet.

Naltrekson er et legemiddel som blokkerer virkningen av heroin og beskytter mot opioidoverdoser.

Doktorgrad om langtidsvirkende Naltrekson
Kristin Klemmetsby Solli disputerte i sommer med sin doktorgrad på temaet "The effectiveness, safety and feasibility of extended-release naltrexone in treatment of opioid dependence: A 12-month clinical study".

Bakgrunnen for studien er interessen for de pasientene som ikke profitterer på dagenes substitusjonstilbud (LAR). Vi trenger et mer differensiert tilbud til pasientene og studien viser interessante resultater.

En gruppe heroinavhengige fikk prøve ut langtidsvirkende naltrekson i en periode på 12 måneder.

Studien er banebrytende og den første i verden som har sammenliknet langtidsvirkende naltrekson med Suboxone, medikamentet som er førstevalget innenfor legemiddelassistert rehabilitering (LAR) i Norge. Dette er også den første studien i Europa til å prøve ut langtidsvirkende naltrekson i behandling av heroinavhengige.

I sin avhandling sammenligner Kristin Klemmetsby Solli langtidsvirkende naltrekson, gitt som depotinjeksjon hver fjerde uke, med standard LAR-behandling med medikamentet Suboxone. Studien viste at deltakere som fikk naltrekson rapporterte om mindre bruk av og mindre sug etter heroin, sammenliknet med de som fikk Suboxone.

Deltakerne som fikk langtidsvirkende naltrekson var svært fornøyd med behandlingen og ville i stor grad anbefale denne til andre heroinavhengige. Det ble rapportert om få alvorlige bivirkninger ved bruk av naltrekson i løpet av de 12 månedene behandlingen pågikk. Blant begge behandlingsgruppene ble det rapportert om reduksjon i bruk av andre rusmidler.

Avhandlingen konkluderer med at langtidsvirkende naltrekson kan være et viktig supplement i behandlingstilbudet til heroinavhengige. Langtidsvirkende naltrekson kan bidra til å få flere i behandling, og derved bidra til å redusere overdosedødsfall blant heroinavhengige.