Fagrådet vokser stadig
Fagrådet får flere medlemmer og vi utvider vårt engasjement til nye områder. Dette gjør at vi valgte å styrke sekretariatet ved å ansette Kristin i en midlertidig 40% stilling. Kristin vil jobbe med driftsoppgaver som medlemshåndtering, serviceoppgaver og oppgaver knyttet til arrangementer i regi av Fagrådet. Hun vil også ha en viktig funksjon inn i arbeidet med lanseringen av nettstedet rus.no og generelt bidra inn i faglige saker som Fagrådet fremmer.

Viktig kompetanse
Kristin har administrativ erfaring fra blant annet Tyrilistiftelsen og IT selskapet JOINT Collaboration. Kristin har også vært ansatt i REHABpiloten og hun var med på etablering og drift av brukerorganisasjonen proLAR i 2007. Kristin Halvorsen har brukererfaring hvilket gir sekretariatet ny kunnskap.

Vi ønsker Kristin Halvorsen velkommen til Fagrådets sekretariat!