Det er Reidun Sundli Ramberg, Mestringsveileder ved Lærings- og mestringssenteret KoRus-Midt som har skrevet det første blogginnlegget om møtet med "systemet" som pårørende til en rusavhengig sønn, og hvor forskjellig det er i forhold til å være pårørende til en hjertesyk far.