Nå er DAM ute med 20 millioner kroner til helseorganisasjoner som blir spesielt hardt rammet av den pågående epidemien.

Det nye programmet vil få løpende søknads- og svarfrist, og allerede denne uken kan de første søknadene leveres. Programmet åpner onsdag 25. mars klokken 12 på dam.smapply.ioHar du spørsmål om det nye programmet? Ta kontakt med kommunikasjonssjef i DAM Hege Bjørnsdatter Braaten på hege@dam.no.

Mange mennesker har kroniske sykdommer eller funksjonsnedsettelser som gjør at de har særlig stort behov for hjelpetiltak. Mange organisasjoner er også hardt rammet av den økonomiske krisen som følger epidemien. Programmets formål er å støtte tidsavgrensede, koronarelaterte tiltak som fremmer levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet eller sosial deltakelse.

Det er mulig å søke om mellom 50.000 og 200.000 kroner til prosjekter som har oppstart før 31. mai 2020. Det vil være løpende søknadsfrist og alle søknader får svar senest ti dager etter at søknaden er sendt inn.

Les utlysningen av midlene ved å klikke her 

Ta kontakt med sekretariatet i Fagrådet om du ønsker å søke. E-post: jan.gunnar.skoftedalen@rusfeltet.no eller Kielland@rusfeltet.no

Vil du vite mer om medlemskap og medlemsfordeler kontakt leder Jan Gunnar Skoftedalen telefon 41474290