Direktoratets hovedanbefaling er at helsepersonell benytter seg av en videoløsning som allerede er i bruk i helsesektoren.

Løsningene kan bli ekstremt viktige i en situasjon der mange NAV-kontor holder sine mottak stengt, tilbud om rusbehandling er utsatt og pasienter blir utskrevet før solid oppfølging er på plass. Situasjonen er uoversiktlig og enkelthistoriene mange. Vi ser også at variasjonen mellom enhetene er store.

Som hjelp på veien har direktoratet satt opp en oversikt over videoløsninger som tilfredsstiller kravene til personvern og informasjonssikkerhet.

Klikk deg inn på nettsiden til direktoratet for e-helse for å finne anbefalingen som passer din enhet eller deg som pasient best. 

Et mangfold av individuelle behov
For å opprettholde kontakt med folk i sårbare situasjoner er videoløsninger viktige verktøy å kjenne til – og å ta i bruk. Mange tjenester kan være tjent med å øve seg på digitale løsninger for å nå ut til mangfoldet av innbyggere med rus- og psykisk helseproblemer.

Mange strever med ensomhet i denne perioden og gode og relevante løsninger for psykologer, fastleger og annet helsepersonell er avgjørende viktig. Løsningene som direktoratet beskriver henvender seg i første omgang til spesialisthelsetjenesten, leger, fysio- og manuellterapeuter, logopeder, psykologer og psykiatere.

Direktoratet kommer også med viktig informasjon til pasientene om bruk av videokonsultasjon med helsepersonell og hvordan en kan få hjelp fra der en oppholder seg/hjemmefra.

Les alle anbefalingene ved å klikke her