Rapporten ser også på utfordringer med økt tilgjengelighet til nye syntetiske opioider (spesielt svært sterke fentanylderivater) og problemer knyttet til bruk av syntetiske cannabinoider. Dette informerte EMCDDAs Dagmar Hedrich og Frédéric Denecker om, da de møtte Fagrådets studieturdeltakere i Lisboa nylig.

EMCDDA
European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction ligger i Lisboa med 100 ansatte. EMCDDA ble opprettet i 1993. Oppgaven er å levere objektiv, pålitelig og sammenlignbar informasjon om narkotika og narkotikabruk, inkludert konsekvenser av bruken, til EU og medlemslandene. Norge har vært medlem av EMCDDA siden 2001. Målet er å sikre bedre helse for brukerne og større sikkerhet for storsamfunnet.

Lettere tilgjengelig og renere kokain enn på ti år
Kokain er det mest brukte illegale sentralstimulerende rusmiddelet i Europa. Rundt 2,3 millioner unge voksne (15-34 år) har brukt stoffet i løpet av det siste året. Med bakgrunn i økt kokadyrking og kokainproduksjon i Latin-Amerika, bekrefter rapporten at kokainmarkedet i Europa er økende, og at stoffet er mer tilgjengelig i flere land. Selv om kokainprisen har vært stabil, nådde renheten på gateplan sitt høyeste nivå på ti år i 2016. Antallet kokainbeslag har også økt. Om lag 98 000 beslag av stoffet ble rapportert i EU i 2016 (90 000 i 2015), noe som utgjorde 70,9 tonn.

Færre nye stoffer
Trenden de siste årene har vært en stor økning i antall nye rusmidler på det illegale narkotikamarkedet over hele verden, også i Norge. Stoffene betegnes som «novel psychoactive substances» eller «nye psykoaktive stoffer» (NPS), og selges i hovedsak via internett/darknet. Potente stoffer i usikker dosering innebærer risiko for utilsiktede overdoser og dermed alvorlige forgiftninger og død.

- Narkotikarapporten viser mange nye funn av skader etter NPS, men det er færre nye stoffer som blir produsert sammenlignet med tidligere år. Av syntetiske opioider (Fentanyl) er det kartlagt fem nye stoffer siden forrige rapport i 2017.
Lead Scientist harm reduction Dagmar Hedrich, EMCDDA

Om lag to prosent av NPS er opioider. Fentanyl er hundre ganger mer potent enn heroin og ekstremt lett å feildosere. Det selges som nesespray, i pulverform og som tabletter. Danmark har hatt ti dødsfall av dette stoffet, bare de siste månedene.

Syntetiske cannabinoider har nesten halve NPS markedet, mens en tredjedel av markedet tilhører syntetiske cathinoner
Dagmar Hedrich, EMCDDA

Økning i overdosedødsfall
Storbritannia har økt fra 2000 overdosedødsfall i 2010 til 3000 i 2015! I Europa har vi over 9000 overdosedødsfall årlig (tall fra 2016), sa Hedrich. Heroin dominerer fortsatt statistikken og står for åtte av ti dødsfall.

To av ti døde er kvinner. Denne store oververkten av menn som dør i overdose har vært stabil i mange år. Gjennomsnittsalderen har imidlertid gått opp. I 1990 var gjennomsnittsalderen mellom 25 og 30 år, nå har denne økt til mellom 35 og 38 år. Økningen i antall dødsfall gjelder imidlertid og dessverre alle aldersgrupper. EMCDDA frykter at syntetiske opioider, kokain, amfetamin og ecstasy kommer til å spille en økende rolle i tallene framover. De påpeker også en økende sårbarhet i den eldre befolkningen av rusavhengige.

Norge ligger på en dyster fjerdeplass i antall døde, folketallet tatt i betraktning. Scotland er det landet med flest overdoser, Sverige er nummer to før Danmark og Norge.

Norge er sammen med Danmark de første landene som foreskriver Nalakson nesepray (opioidmotgift som kan reversere en overdose).

Noen norske tall
I Europa, som i Norge, er avkriminalisering et tema. Flere har det oppe til diskusjon - noen få har innført ordningen med litt ulike løsninger. Flere land rapporterer at avkriminalisering er et tiltak som reduserer utenforskap og marginalisering.

I 2016 i Norge var det nær 20 000 lovbrudd knyttet til bruk og besittelse, over 16 000 lovbrudd kom i tillegg på omsetning. Cannabis er det illegale rusmiddelet som er mest brukt etterfulgt av kokain, MDMA og amfetamin. I Europa sitter om lag 200 000 mennesker i fengsel for de samme forholdene. Cannabis dominerer i både omsetning og bruk/besittelse.

Antallet i Norge i 2016 som var i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) var 7554, en oppgang fra 4166 i 2006. Seks av ti får Buprenorfin, mens nær fire av ti får metadon. Kun to prosent får andre typer opiater.

Heroinassistert behandling tilbys så langt i Danmark, Tyskland, Nederland og Storbritannia.

Fagrådet følger med stor interesse hvordan helseforetak, ideelle aktører, fastleger og LAR-team vil følge opp regjeringens løfte fra Jeløyaplattformen. Der står det at «Regjeringen vil inkludere flere legemidler og sørge for økt valgfrihet i LAR, samt gjennomføre forsøk med heroinassistert behandling innenfor LAR.»

Les hele narkotikarapporten