Frigstad har vært styremedlem i 4 år og de siste årene vært nestleder. Hun har lang fartstid i rusfeltet og var med å starte opp 24SJU i 2009. 24SJU skal tilby et døgnåpent helse- og velferdstilbud for de mest utsatte rusmiddelavhengige i Oslo og har åpent hele året. Tiltaket driftes av Kirkens bymisjon etter oppdrag fra Helse og omsorgsdepartementet. Tiltaket ligger inne på statsbudsjettet.

Kirsten Frigstad har drevet flere tiltak i Kirkens bymisjon blant annet Natthjemmet i Oslo som er et tilbud til prostituerte. For arbeidet har hun vært nominert til Årets Osloborger av Aftenposten. Frigstad har i store deler av sitt arbeidsliv arbeidet blant de mest usatte rusmiddelavhengige i Oslo men er født og oppvokst i Arendal, er utdannet sosionom fra Trondheim. Siden har hun deltatt i en rekke lederutviklingsprogram. Frigstad har stor kunnskap om rusfeltet selv om hun innrømmer at hun har et hjerte for de mest utsatte.

På årsmøtet ble nestleder i Tyrilistiftelsen, Anders Dalsaune Jansen, valgt som nytt styremedlem. Jansen har tidligere sittet i styret, men gikk ut av styret da han har jobbet ett år utenfor rusfeltet. Nå er Anders tilbake i 100% i rusfeltet og på nytt i Fagrådets styre. Egil Atle Bremnes, avdelingsleder i Karmøy kommune, ble også valgt inn som nytt styremedlem. Nytt styremedlem ble også rådgiver oi Sykepleierforbundet,Svein-Roald Schømer-Olsen. Ingjerd Meen Lorvik, spesialrådgiver ved Borgestadklinikken, ble gjenvalgt for en ny periode.

Ut av styret gikk Erling Pedersen fra Stiftelsen Bergensklinikkene, Torhild Kielland fra KoRus Øst og Rita Benjaminsen fra Fagforbundet.