Årsmøtet ble avholdt 19.mai på Frelsesarmeens gatehospital på Tøyen. Styremedlemmene som var på valg ble gjenvalgt. Det er Vidar Hårvik fra brukerorganiasjonen Marborg, Berit Kalgraff fra Molde behandlingssenter, Trude Lønning fra Sandnes kommune og Frode Woldsund fra Frelsesarmeens rusomsorg region øst.

I valgkomiteen ble Kristin Lervik fra Stiftelsen Renåvangen gjenvalgt for 3 år. Reidun Wilhelmsen fra Kvinnekollektivet Arken ble valgt inn i valgkomiteen for 2 år etter at Aino Lundberg måtte trekke seg av private grunner.