Valgkomiteen hadde innstilt Kine Haugen til vervet som styreleder i Rusfeltets hovedorganisasjon (RHO). Hun har vært nestleder i styret under Anders Dalsaune Jansens ledelse siden juni 2022.

Med høyt engasjement i forkant av årsmøtet 24. april, og rekordhøy oppslutning, var valget ingen selvfølge. Kampen om styreplasser og posisjoner er sterk. Kine Haugen ble enstemmig valgt.

Kine Haugen er til daglig leder for Seksjon rus- og  avhengighetspoliklinikker ved Oslo Universitetssykehus (OUS). Seksjonen gir tilbud om vurdering, utredning og behandling til personer med alle typer rus- og avhengighetslidelser og deres pårørende. Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) er en del av dette tilbudet. De tilbyr behandling til personer med problematisk bruk av anabole steroider og gaming, penge- og dataspill. Prøveprosjektet Heroinassistert behandling i Oslo (HABiO) er også tilknyttet seksjonen.

Kine Haugen er kjent for mange som uredd, innovativ og fleksibel. Som seksjonsleder har hun klart å skape nye åpne rom for dialog og justeringer av tjenester. Haugens tre kjernepunkt i møte med mennesker som er i vanskelige livssituasjoner er; relasjon, tid og fleksibilitet. Hun er nysgjerrig og har ambisiøse mål for eksempelvis polikliniske tjenester og bedre hjelpetjenester for innsatte. 

Sekretariatet gratulerer Kine Haugen med å få tillit fra et samlet rusfelt, og ser fram til viktig styrearbeid og samarbeid.