En arena der vi kan reflektere rundt hvorvidt politikk og fag spiller på lag for å forbedre og utvikle rusfeltet, - eller om de trekker i hver sin retning.

"Politikk og fag - ikke på lag?" er tittelen på Fagrådets nasjonale ruspolitiske seminar 12. mai i Oslo. Programmet begynner å ta form og blir publisert innen få dager.

Fagrådet har blant annet invitert klinikkdirektør ved Stiftelsen Bergensklinikkene og universitetslektor ved Institutt for klinisk psykologi Universitetet i Bergen, Kari Lossius, til å reflektere over seminartittelen. Kari Lossius har, med stort engasjement og kunnskap, satt fingeren på alvorlige mangler og problemstillinger i rusfeltet gjennom mange år. Hun har blant annet ledet pasientsikkerhetskampanjen knyttet til å få ned overdosedødsfallene i Norge. I over 15 år har Norge hatt ekstreme overdosedødsfall for heroinavhengige uten at det norske helsevesenet har kommet tilstrekkelig på banen. - Ingen annen pasientgruppe, eller gruppe i det norske samfunn, har blitt utsatt for en liknende vedvarende epidemi uten at det har blitt satt i gang store kampanjeliknende tiltak, har Lossius tidligere påpekt.

Kjønnsperspektivet i rusbehandling har Kari Lossius argumentert for i en årrekke, kanskje vil noen hevde, stikk i strid med politiske føringer om likestilling. For kvinner er avhengighet mer skambelagt og stigmatiserende har hun ofte understreket og hevder at skammen blant annet henger sammen med de konstruerte normene om morsrollen.

Hun har også vært en viktig stemme i å synliggjøre alkoholavhengighet som et problem i alle samfunnslag. I en tid der regjerningen åpner opp for økt tilgjengelighet snakker Lossius om å være oppmerksom på at ingen er vaksinert mot avhengighet og at livskriser kan gjøre alle sårbare for et overforbruk.

Under stengingen av Nygårdsparken i Bergen gikk også Lossius sterkt ut mot den behandlingen de rusavhengige fikk av politikere og politiet. Rusavhengige opplevde en jaging og bortvisning fra sentrum på et grunnlag ingen andre ville funnet seg i.

Som Fagrådet tidligere har annonsert kommer også overlege, seksjonsleder LAR og assisterende avdelingsdirektør ved avdeling for rusmedisin, Haukeland universitetssjukehus, Christian Ohldieck. Ohldieck skal på seminaret holde et innlegg under overskriften "Heroinassistert behandling – en prioritert helsetjeneste? Forslag til opioidpolitisk strategi".

Foruten overdoser og heroinassistert behandling vil Fagrådet også presentere temaer som sprøyterom, hepatitt C, medikamentfrie tilbud, opptrappingsplanen og organisering av helsetjenesten.

Seminaret vil foregå på hotell Bristol i Oslo fredag 12. mai fra kl 09.30-15.00.

Vi ser fram til et forfriskende og godt temperert seminar!