De siste årene har Fagrådet vært så heldig å ha både statsråden og leder av Helse- og omsorgskomiteen tilstede. Slik er det også i år med den forskjell at komiteleder åpner konferansen og statsråden avslutter konferansen. Ulikt fra tidligere er også at også komiteleder kommer fra regjeringskoalisjonen.

Kari Kjønaas Kjos er svært engasjert på rusfeltet og har deltatt på en rekke av Fagrådets arrangementer de siste årene. Hun var forrige periode medlem av Helse- og omsorgskomiteen og har vært Frps ruspolitiske talskvinne. På det private området har hun også engasjert seg i flere enkeltsaker over tid som gir innsikt i hvordan brukere møter "systemet" i kraft for eksempel fastlege, andre kommunale tilbud, NAV og behandlingsapparatet.

Kjos har fått konferansen hovedtema som tittel på sitt innlegg, 10 år med rusreformen: Rus og somatikk - fortsatt på helsa løs?  Vi gleder oss til å høre hva Kari Kjønaas Kjos har å formidle et forventningsfullt publikum.