URO er en av våre 154 medlemsorganisasjoner. URO har nå utviklet et spørreskjema for å få mer kunnskap om rus, utviklingshemming og behov for tiltak. Vil du bruke noen minutter på å svare på spørreskjemaet? Skjemaet stenges 30. april. 

Målgruppa for undersøkelsen er:

  1. Personer med rusutfordringer eller personer med utviklingshemming/ utviklingsforstyrrelser/ lærevansker i sitt arbeid
  2. Personer som har utviklingshemming/ utviklingsforstyrrelser/ lærevansker
  3. Personer som har venner eller noen i familien som har utviklingshemming/ utviklingsforstyrrelser/ lærevansker 

Prosjektet har sin egen plakat om undersøkelsen med QR-kode til spørreskjemaet. 
Du kan også gå direkte inn på skjemaet ved å klikke her.

Prosjektet eies av organisasjonene URO og IOGT Region Sør-Norge, og er finansiert av Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør, IOGT Region Sør-Norge, FO og Dam via NFU.