Jobben holder åpent alle hverdager  og en arbeidsdag består av en 4 timers arbeids dag (inkl. lunch), fordelt i team på ca 5 deltakere og en arbeidsveileder. Gjennom de årene vi har holdt på har vi hatt et variert og godt arbeidstilbud, med oppgaver de aller fleste kan være med å mestre. Jobben har en rekke ulike arbeidsstasjoner.

Jobben startet opp i Oslo i 2005, og er et samarbeid med Oslo kommune. Det viktigste formålet er å gi deltakerne meningsfylte dager, og å redusere behovet for rus. Siden starten har mange i prosjektet blitt rakere i ryggen. En bonuseffekt er økt anerkjennelse fra samfunnet for øvrig.

I sin tale sier daglig leder, Pål Henriksen, at det i løpet av disse årene er registrert 855 deltakere fra 57 nasjonaliteter. Hver dag er det ca 85 deltakere og alle får plass. Det er utført ca 190 000 årsverk og 30 millioner kroner er utbetalt i motivasjonspenger. Det er plukket 175 tonn med søppel i byens gater og ca 160 000 km er tilbakelagt av gaterydderne. 30 personer er også kommet over i ordinært lønnet arbeid i løpet av disse årene.

Jubileet ble feiret med grillfest i den flotte bakgården, grilling, taler og musikk. På bildet ser vi daglig leder Pål Henriksen og avdelingsleder Ida Elgstøen ved inngangen i Arupsgt.