Videre sier han "vi må sikre de tause taperne en stemme" og "vi kan ikke ha det slik at det er de som roper høyest som får, og ikke dem som trenger det mest". Dette lover godt særlig for de to største byene våre, Oslo og Bergen der Kvinnsland har en sentral rolle. For Fagrådet tror jo at Kvinnsland følger opp det han skriver i sin blogg i Helse Vest.

Fagrådet har i en årrekke sagt det samme som Kvinnsland men det har ofte blitt møtt med hoderisting. Allerede i 2001 laget Fagrådet Straksplan 2001 hvor det ble sagt at rusfeltet trengte 1 milliard for å løse de akutte utfordringene og siden en opptrapping hvert år for å sikre rusavhengige gode behandlingstilbud i spesialisthelsetjenesten (den gang i fylkeskommunen) og gode tiltak i kommunene både på bolig, arbeid og aktivitet, skadereduksjon, MO senter og annen oppfølging.

Kvinnsland har vært medlem i Prioriteringsutvalget som leverte sin innstilling til Helse og omsorgsminister Bent Høie forrige uke. En Helse- og omsorgsminister som har vært tydelig på at rusavhengige skal prioriteres blant annet gjennom Oppdragsdokumentet 2014 og ellers hvor han får anledning til å si dette. I tillegg er det ganske stor tverrpolitisk enighet på Stortinget om det samme.

Fagrådet vil fortsatt følge med på hva som skjer videre innen rusfeltet og arbeide for at rammevilkårene er gode nok  til å gi rusavhengige den hjelpen de fortjener. Fagrådets medlemmer og ansatte i medlemsvirksomhetene må være med å gi rusavhengige den stemmen som Kvinnsland etterlyser.

Les helse innlegget til Stener Kvinnsland her...