Det er mennesker som vil ha nytte av god faglig hjelp for sitt rusbruk som ikke oppsøker hjelp. Unge, minoriteter og personer med alkoholrelaterte utfordringer. Hvilken ny metodikk eller organisering trenger vi for å nå dem? 

Etter denne konferansen håper vi deltakerne reiser hjem med nye tanker og ideer for rusbehandlingen der de bor.
Kristin Øien Kvam, leder for arrangementskomiteen

Effektivt og helhetlig

I alle ledd utfordres rusbehandling til å effektivisere tjenestene sine, med tøffere prioriteringer og tydelige krav til kvalitet. Hvordan skal vi tilpasse oss faglige og politiske dreininger, samtidig som vi får færre hender til å hjelpe en befolkning som stadig blir eldre, spør Kristin Øien Kvam og hennes kollegaer når de presenterer Ruskonferansen.

Ett av mantraene i rusbehandling er at vi må gi helhetlig tjenester. Tidligere direktør ved Helse Midt-Norge RHF og leder av Helsepersonellkommisjonen, Gunnar Bowin, innleder konferansen med den spennende og noe provoserende tittelen;
Helhetlige tjenester - har vi folk nok til det? 

Vi håper at deltakerne i løpet av disse to dagene får noen svar, men at de også reiser derfra med en tro på at det finnes et handlingsrom og håp for fremtidens rusbehandling.
Kristin Øien Kvam

Klikk her for program

Klikk her for påmelding og priser
Siste frist for påmelding er 15. februar 2023. 

Utstillingsområde
Arrangørene fra St. Olavs hospital ønsker seg en stor og variert utstilling med stands fra brukerorganisasjoner, pårørendeorganisasjoner, klinikker, tiltak, kompetansesentra og forskning. Utstillerplass er gratis, men de som skal bemanne utstillingen må være påmeldt konferansen. Bestillingsfrist: 1. mars

Under konferansen vil også Rusbehandlingen i Midt-Norge og KS dele ut Kommunerusprisen for sjette gang.