Helsedirektoratet var klokkeklar i sitt høringsinnspill til regjeringens forslag til rusreform. De støtter rusreformen. Direktør i Helsedirektoratet Bjørn Guldvog ga en solid begrunnelse for helsedirektoratets standpunkt.

I mer enn ni timer satt Stortingsrepresentantene og lyttet til rekken av innspill. Til tross for lang dag stilte politikerne imponerende mange og gode spørsmål til deltagerne. 

Vi deltok selvfølgelig på høringen representert ved leder Jan Gunnar Skoftedalen. Skoftedalen understreket at Fagrådet støtter rusreformen. 

Det å forlate straffesakssporet og går over i helsesporet er på høy tid. Det er lenge siden vi i Norge erkjente at avhengighetsproblemer er et helseproblem og ikke et kriminalitetsproblem. I Norge skal vi ikke straffe folk som skader seg selv.
Jan Gunnar Skoftedalen

Skoftedalen presenterte også noen forbedringer til regjeringens forslag: 

  1. En plikt for rådgivende enhet til å oppsøke dem som ikke møter til samtale
  2. En konkret frist for når gjennomføring av rådgivende samtale skal ha skjedd
  3. Det bør settes kompetansekrav til rådgivende enhet
  4. Nasjonale retningslinjer må utarbeides
  5. Vi er skeptiske til innføring av gebyr
  6. Vi må ha en universell ordning som gjelder alle. Likhetsprinsippet er viktig.

Psykologforeningen pekte på sitt hundreårige forskningsgrunnlag og snakket på vegne av sine 10 000 medlemmer. De var også klokkeklare på at ingenting tyder på at straff hjelper verken i forebygging eller rehabilitering. 

Fremtidige generasjoner vil takke dere om dere støtter reformen. Vi ber dere se bort fra partigrenser i denne saken.
Håkon Skard, president i Psykologforeningen

FO ved Hanne Glemmestad innledet med å gratulere alle med den internasjonale sosialarbeiderdagen - og understreket at den beste måten å feire dagen er nettopp å støtte rusreformen. 

Alle fagorganisasjonene som arbeider innenfor helse- og sosialfeltet, med unntak av Legeforeningen, gav sin støtte til reformen.

Mange aktører understreket ulike bekymringer og usikkerhet. Vil flere begynne å bruke illegale rusmidler? Hvilke verktøy er det politiet faktisk mister? For noen dreide seg om manglende ressurser til merarbeidet i kommunene.  Flere understreket behovet for en forebyggingsreform og behandlingsreform som kjerne i det videre arbeidet. Fagrådet støtter en videre satsning på rusfeltet gjennom forebyggings- og behandlingsreform, men det er ingen forutsetning for å vedta en avkriminalisering denne våren.

En mer oppsiktsvekkende uttalelse kom fra SERAF som mener at ingen andre land har gjennomført en rusreform slik regjeringen foreslår, og at reformen vil gjøre Norge til det mest liberale landet i Europa. SERAF støtter imidlertid reformen for rusavhengige, men mener at utvalgets kunnskapsgrunnlag inneholder irrelevante og et skjevt utvalg av studier med svake metoder. 

Fra FHN og Arild Knutsen var imidlertid takknemligheten og mulighetene i sentrum:

Det er enormt stort at vi kan diskutere dette - dette var helt umulig for bare noen få år siden. Vi kan bli en spydspiss i det menneskerettslige arbeidet internasjonalt. Ikke la partipolitiske konflikter stå i veien for dette.
Arild Knutsen

Det er en særdeles spennende tid vi går inn. Komiteen skal avlegge sin innstilling 27.mai og 3.juni skal Stortinget lande sin beslutning om regjeringens forslag til rusreform.