Leder av Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, Kari Kjønaas Kjos åpner konferansen. Deretter følger dyktige fagfolk på rekke og rad med forskningsdirektør Jørgen G Bramness som skal si noe om skader ved rusmiddelbruk, klinikkdirektør Kari Lossius om pasientsikkerhetskampanje også for rusavhengige, brukerrepresentant Pål Berger om brukermedvirkning rundt egen helse og overlege Olav Dalgaard om ny spennende hepatitt C behandling. Så følger 11 miniseminar som viser bredden og kvaliteten i hva som foregår ute i det ganske land på området. Mye å velge i, vanskelig å velge bare to
Torsdagens plenumsinnlegg begynner med Overlege Berit Nordstrand som holder innlegg om ernæring for rusavhengige, Jan Erik Skjølås og John-Petter Jamt fra Helse- og overdoseteamet i Trondheim sier noe hvordan de opplever livet på gata i Trondheim.
Fra Helsedirektoratet kommer Brittelise Bakstad og Gabrielle Welle-Strand som skal orientere om nye retningslinjer for rusbehandling og ny legespesialitet innen Tverrfaglig Spesialisert Behandling. Filmskaper Hallvard Brein viser filmen Åtte lasaroner og gir sine refleksjoner rundt dette arbeidet. Sverre Nesvåg har fått en utfordring i å si noe forventninger til fremtidens rusfelt og avslutningsvis kommer Helse- og omsorgsminister Bent Høie for å fortelle hva han slags forventninger han har og hva han vil gjøre med disse forventningene.