Nestleder på Tyrili Kampen, Hanne Lorimer Aamodt, vil i et parallellseminar dag 2, presentere temaet "Aleksitymi - hvordan jobbe med å styrke pasienters emosjonelle kompetanse i rusbehandling". Aleksitymi er et begrep innen psykosomatisk medisin som betegner at en person har vanskelig med å finne ord for og uttrykke egne følelser, fantasier og drømmer. Aleksitymi kan være tillært, være et resultat av smertefulle opplevelser, dvs. det å brenne inne med følelser, eller muligens hos enkelte også uttrykke en arvelig biologisk funksjonsmåte. Som fenomen har aleksitymi vært kjent i århundrer, men begrepet «aleksitymi» er relativt nytt.

Hanne Lorimer Aamodt er utdannet sykepleier og har flere år bak seg i Tyrili.  I arbeidshverdagen opplevde hun at nettopp det å sette ord på følelsene sine var et tilbakevendende tema. Medarbeiderne etterspurte ofte hvordan elevene hadde det, og ville gjerne ha en beskrivelse og en begrunnelse. Men Aamodt så at elevene strevde med å svare på disse spørsmålene. Dette ble utgangspunktet for Aamodts mastergrad i psykisk helsearbeid ved Institutt for sykepleie ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

- Følelsene er peileren for overlevelse har Hanne Lorimer Aamodt tidligere uttalt på www.tyrili.no. For mennesker er det å kunne forstå egne og andres følelser grunnleggende for å leve sosialt og å manøvrere i sosiale sammenhenger. Hvis man er med på den tanken, er det lett å forstå hvorfor det er vanskelig å være i fellesskapbehandling og i verden for folk som klarer dette dårlig.