Norge var i tillegg til Kirsten Frigstad representert ved ambassadør i Østerrike Bente Angell-Hansen og seniorrådgiver i Helsedirektoratet Jens Guslund.

Problemstillinger knyttet til skadereduksjon og nedkriminalisering av personlig bruk av narkotika var sentrale deler av diskusjonene. Det ble satt lys på hvordan forbud ikke hindrer etterspørsel, men samtidig drøftet hvordan man skal finne gode strategier for å finne større bakmenn til smuglerruter og omsetning. De fleste land har fjernet seg fra "The War on Drugs", de fleste ser ut til å lene seg mer mot helseproblematikken i narkotikautfordringene og trekker menneskerettigheter tungt inn i drøftingene.

Den internasjonale kontrollen med narkotika reguleres gjennom tre FN-konvensjoner som Norge har ratifisert og er folkerettslig bundet av. Den neste generalforsamlingen for FNs spesialsesjon om narkotika (UN General Assembly Special Session (UNGASS) vil finne sted i 2016. Det har vært arrangert to generalforsamlinger tidligere, henholdsvis i 1998 og 2008. I 2008 møttes medlemslandene i Wien der de diskuterte progresjon siden første møte og en handlingsplan på internasjonalt samarbeid med mål om en integrert og balansert strategi for å møte verdens narkotikaproblemer.

UNGASS 2016 er fremskyndet med to år, etter oppfordring fra myndighetene i Colombia, Guatemala og Mexico som i sin felleserklæring til FN sier «Så lenge strømmen av inntekter fra narkotika og våpen til kriminelle organisasjoner ikke stoppes vil de fortsette å true våre samfunn og myndigheter».