Vi er inne i et ruspolitisk taktskifte og inviterer til et program som tar temperaturen på nye ruspolitiske utfordringer. Vi ønsker å inkludere internasjonale perspektiver i debatten. Finnes det gode løsninger der ute og i så fall – hvilke prosesser har de hatt og hva har de tenkt?

Fordi kunnskap er vårt fremste våpen 
– Hvis vi vil forandre fremtiden må vi forstyrre nåtiden!

Vi henter inn fagfolk fra flere steder i Europa og diskuterer hvordan kunnskap skal bidra til utvikle og endre hvordan vi tenker om rus og avhengighet:

Hva betyr et ruspolitisk taktskifte?
Betyr flere legemidler i LAR det samme som frislipp, medikalisering og ingen tro på medikamentfri behandling?
Vil hurtigtesting av rusmidler på ungdomsarenaer bidra til illusjoner om at narkotika er ufarlig eller til færre overdoser og skader?
Fratar vi mennesker håp og tro på endring gjennom heroinassistert behandling eller er det en pragmatisk tilnærming til mennesker med store hjelpebehov?

Fagrådets pris for godt ruspolitisk arbeid 2019
Vi skal dele ut Fagrådets pris for godt ruspolitisk arbeid 2019 på Ruspolitisk Arena. Hvis du har meninger om hvem som bør vinne prisen så kan du innen 1. mars sende inn begrunnet forslag til fagraadet@rusfeltet.no (kun medlemsvirksomheter har forslagsrett)