En viss skepsis
Det å gi mennesker hjelp fremfor straff var det en unison enighet om i forsamlingen. Men det var en viss skepsis til den foreslåtte avkriminaliseringen. Fagrådets leder, Jan Gunnar Skoftedalen, hadde et innlegg om hva den foreslåtte rusreformen går ut på og gav også uttrykk for at Fagrådet støtter det arbeidet som nå foregår. Leder i Helse- og omsorgskomiteen, Olaug Bollestad KrF, og Tellef Mørland Ap, som er medlem i den samme komiteen hadde også innlegg om sine synspunkter. Arbeiderpartiet gir støtte til reformen mens Bollestad og KrF uttrykte skepsis til en avkriminalisering.

Sammen med leder i Kraft, Marte Yri Evensen og Trond Palmgren Eriksen i Evangeliesenteret var det også en rusdebatt om avkriminalisering og hvilken plass de som ikke er spesialisthelsetjeneste skal ha.

Hva slags plass skal institusjoner utenfor spesialisthelsetjenesten ha?
Etter rusreformen i 2004 ble rusbehandling en del av spesialisthelsetjenesten, og tilbud som evangeliesenteret falt utenfor. Etter 2004 er det kommunal egenandel for opphold på evangeliesenteret og siden den gang har andel kommuner som vil betale blitt færre, sa Evangeliesenterets leder Trond Palmgren Eriksen. I dag er vi helt avhengige av det tilskuddet vi får direkte over statsbudsjettet for å kunne opprettholde dagens tilbud, sa Eriksen videre.

I dag er det diskusjoner om Fritt behandlingsvalg og i den diskusjonen trekkes evangliesenteret uten at det er mulig å velge dette. Det er et problem sa Eriksen. De som vil velge Evangelisenteret har ikke dette som et alternativ. Han viste videre til det helhetlige tilbudet som de har gjennom muligheten til å gå på videregående skole.

Derfor blir det interessant å se hva som defineres som hjelp for dem som etter reformen vil få hjelp. -Vil vi som ligger hakket under helseforetak kunne gi hjelp til denne gruppa og vil det derfor kunne følge med friske penger slik at mangfoldet benyttes, spurte Palmgren Eriksen.