Fagrådets pris for godt ruspolitisk arbeid 2015 ble tildelt Thorvald Stoltenberg for hans innsats for å få ruspolitikk på dagsorden, hans tilnærming til rusavhengige, - at folk er folk, og hans arbeid som leder av Stoltenbergutvalget. Prisen var kunst av glasskunstneren Aino Jensen.

Fagrådet opprettet prisen for godt ruspolitisk arbeid i 2013 for å øke interessen og bevisstheten rundt det ruspolitiske arbeidet. Den første prisen ble tildelt Stortingsrepresentant Laila Davøy fra Kristelig Folkeparti for sin mangeårig innsats for rusfeltet. I 2014 fikk statsminister Erna Solberg prisen.

Det er ikke krav om at prisvinneren er politiker, men det skal være en person som har bidratt eller bidrar til å sette ruspolitiske spørsmål på dagsorden.

Det er kun ansatte og ledere i medlemsvirksomheter i Fagrådet som har forslagsrett. Forslag skal være begrunnede. Det er selvfølgelig ingen krav til at kandidaten skal være ansatt eller leder i en medlemsvirksomhet. Send inn ditt forslag til sekretariatet fagraadet@rusfeltet.no Forslaget må være inne senest 15. april 2016.