Frist for å sende inn navn på kandidater er 1. mars 2019.

Tidligere prisvinnere
Fagrådet opprettet prisen for godt ruspolitisk arbeid i 2013 for å øke interessen og bevisstheten rundt det ruspolitiske arbeidet i Norge.

Fagrådets pris for godt ruspolitisk arbeid 2018 ble tildelt helseminister Bent Høie for hvordan han har prioritert og satt rusfeltet på kartet.

2017 – Petter Nyquist alias Petter Uteligger
2016 – Astrid Renland 
2015 – Thorvald Stoltenberg
2014 – Erna Solberg 
2013 – Laila Dåvøy

Prisen er et flott glasskunstverk av Aino Jensen samt heder og ære.

Hvem kan vinne?
Prisvinneren skal være en person eller en virksomhet som har bidratt eller bidrar til å sette ruspolitiske spørsmål på dagsorden.

Hvem kan foreslå kandidater?
En av fordelene med å være medlem i Fagrådet er å ha forslagsrett til prisvinnere. Ansatte og ledere i medlemsvirksomheter kan foreslå en eller flere kandidater til Fagrådets styre. Forslag skal være begrunnede. Det er selvfølgelig ingen krav til at kandidaten skal være ansatt eller leder i en medlemsvirksomhet. Fagrådets styre behandler alle forslagene og stemmer frem vinneren.

Send inn ditt forslag til sekretariatet fagraadet@rusfeltet.no så snart som mulig og senest innen 1. mars 2019.