En av Nordens fremste forelesere innen personlig utvikling, Mia Törnblom, sier at all menneskelig frykt kan brytes ned til tre ulike ambisjoner. Vi er redde for at:

  1. Vi skal miste noe vi har
  2. Vi ikke skal få noe vi vil ha
  3. Vi skal bli avslørt

De to første handler som regel om behovet for kontroll, trygghet, bekreftelse, fellesskap, kjærlighet og framgang, mens den tredje er mer knyttet til uroen for å ikke være god nok. Enten som en selvvalgt og feilaktig sannhet som forfølger oss eller en mer konkret sak, som en faktisk har gjort seg skyldig i.

Beredskap, skam og skyld
Å leve i konstant katastrofeberedskap er utmattende, om en er pårørende eller selv står i stormen. Og om katastrofen skulle inntreffe, hjelper det lite at vi har gått rundt og engstet oss på forhånd. Det blir som å gå i den samme begravelsen to ganger sier Mia Törnblom, først før katastrofen innsetter og så etterpå.

Den eneste frykten vi egentlig trenger er den rene selvoppholdelsesdriften. Den kan dessverre bli blokkert av unødvendige og selvsentrerte redsler som hindrer oss i å glede oss over alt det fine i livet.
Mia Törnblom

Få ting hemmer og skaper frykt, som følelsen av skyld og skam. Skam er ofte en mye mer destruktiv følelse enn skyld. Hvis den får bite seg fast kan den gjennomsyre vår selvfølelse og vårt selvbilde.

Skyld handler om noe vi konkret har gjort eller syns vi burde ha gjort. Skam derimot handler om hvordan vi dømmer oss selv - og kan være isolerende, oppslukende og ofte i form av et innovervendt sinne. I skamfølelsen ER vi feil og kan ikke «gjenopprettes». I skyld har vi GJORT en feil som gir handlingsrom og mulighet for å gjenopprette.

Hvordan bli kvitt frykten?
Mekanismene i engstelse, usikkerhet og frykt er de samme, men varierer i styrke. For at vi skal kunne frigjøre oss fra frykt, må vi øve på det motsatte - tro og tillit.

Vi må akseptere at tankene kommer, men gå videre, ikke gi tankene så mye plass. Misforstå meg rett, jeg er for angst og bekymring. Bekymringen vår identifiserer fare og angsten kan være en venn i nøden. Hadde vi ikke hatt angstreaksjonen ville vi omkommet i første lyskryss. Vi trenger derfor ikke å kureres for all frykt. Bare den unødvendige. Angstreaksjonen og binyreaktiveringen må ikke være påskrudd til enhver tid. Vi må lære oss at det fins så mye i livet vi ikke kan kontrollere og derfor ikke kan ha kontroll over.
Ingvard Wilhelmsen, lege og professor emeritus

Når selvfølelsen er dårlig styres vi lettere av usikkerhet og frykt. Da blir vi redde for å mislykkes, virke dumme, bli ekskludert, gjøre feil og oppføre oss feil. Mange håndterer denne type usikkerhet med nettopp sinne eller frykt. Et alternativ her er å stoppe opp å tenke over de tre ambisjonene som stod innledningsvis. Er du redd for å miste noe du har, at du ikke skal få noe du gjerne vil ha, eller at du skal bli avslørt? Hva er det du trenger, som du åpenbart ønsker og er det realistisk? Når vi er redde skyldes det ofte en ambisjon - noe vi vil. Jo sterkere ambisjonen er, desto større blir skuffelsen. Er du redd for å mislykkes, er behovet ditt å lykkes.

Men når vi er redde, har vi mennesker en tendens til å dyrke det vi er redde for. Gi det stor oppmerksomhet og forklare og forsvare overfor oss selv (og andre) hvorfor vi må tenke og handle som vi gjør. Men om du bedre forstår dine egne behov,  dine ambisjoner og aksepterer ryggsekken du bærer, får du mulighet til å finne mer ut av hvordan det er å være deg, tro på det du kan og kvitte deg med frykten.

Oversikt over ryggsekken er imidlertid ikke det samme som at noe har forandret seg. Du må øve, trene og reflektere - gjerne hver dag over hva du trenger, om det er realistisk og ikke minst ha tillit til at løsninger finnes.