Vedtaket lyder slik; "Høyre vil føre en kunnskapsbasert ruspolitikk med begrensning av skadevirkninger og skadereduksjon som avgjørende mål, og prioritere det som har størst effekt" og den naturlige konsekvensen av dette, nemlig at "Høyre ønsker å endre myndighetenes reaksjoner mot personer som tas for bruk og besittelse av narkotika, fra straff til hjelp, behandling og oppfølging - inspirert blant annet av portugisiske erfaringer."

Videre vil Høyre;
- Overføre ansvaret for samfunnets oppfølging av bruk og besittelse av illegale rusmidler til egen bruk fra justissektoren til helsesektoren.
- At Norge skal være pådriver globalt for en narkotikapolitikk bygget på helse, skadereduksjon og menneskerettigheter

Helse- og omsorgsminister Bent Høie sa i sin landsmøtetale at han har skiftet mening vedrørende avkriminalisering. Som han selv sier; "organisasjonene i rusfeltet er uenig om mye, men dette er de alle enig i". Derfor fikk Høie dette inn i programkomiteens forslag og på landsmøtet argumenterte han for sitt syn blant annet ved å vise en film om Jenny Beate fra RIO Restart.

Landsmøtet i Høyre vedtok også med et knapt flertall å gå inn for "heroinassistert behandling for tunge rusmisbrukere". Her var Stortingsrepresentant Nicolai Astrup den fremste talsmannen for slik behandling. Vi vet at Arbeiderpartiet har tilsvarende forslag til behandling under sitt landsmøte 20-23 april.

Videre vil Høyre tillate at fastleger skal kunne starte behandling med Subutex og Subuxone utenfor LAR. Så åpner Høyre også for endring av spøyteromsloven slik at andre metoder enn injisering av heroin bør tillates på sprøyterom  hvis det er faglige vurderinger for det.

Fagrådet har tidligere kalt endringen fra straff til hjelp som et paradigmeskifte i norsk narkotikapolitikk. Nå går Høyre enda lengre på enkelte områder, særlig gjelder det heroinassistert behandling og fastlegers rett til starte behandling utenfor LAR systemet. Arbeiderpartiet har mange av de samme forslagene i sitt utkast til nytt partiprogram. Men selv om Arbeiderpartiet skulle si ja til det samme betyr det ikke at alt blir gjennomført. Her vil det handle om regjeringsalternativer og samarbeidsavtaler. Vi vet at blant annet KrF ikke støtter noen av disse forslagene.

Når det gjelder den totale omleggingen vil det ta tid da det mest sannsynlig vil settes ned et NOU-utvalg som vil gjennomgå ruspolitikken før saken kommer til Stortinget. Men Høyre har startet og vi ser frem til at de andre partier følger opp slik at signalene om straff ikke skal være rådende i ruspolitikken.