Onsdag 29. januar 2020 arrangerer Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon en høringskonferanse på Hotel Bristol i Oslo.

Vi er glade for at både helseminister Bent Høie, og leder av utvalget, Runar Torgersen, har sagt ja til å delta på høringskonferansen.

Høie og Torgersen er kanskje for øyeblikket de to viktigste personene innenfor arbeidet med avkriminalisering. Høie utarbeidet mandat og nedsatte utvalget. Torgersen har ledet arbeidet i utvalget.

På konferansen vil en rekke sentrale etiske og praktiske problemstillinger bli drøftet.

Vi kommer tilbake med detaljert program så snart det foreligger.