Mange har ikke hatt tid og anledning til å lese hele NOU-en og får utkastet som en medlemsfordel og en hjelp til eget høringssvar.

Høringsfristen er 16. desember

Dagens tvangslovgivning er fragmentert og preget av sektorinndeling
Fire ulike lover regulerer i dag bruken av tvang overfor mennesker med psykisk sykdom, rusproblemer, psykisk utviklingshemming og mennesker som av ulike grunner ikke har samtykkekompetanse, som for eksempel pasienter med demens. Det er dokumentert store geografiske forskjeller i bruk av tvang, tolkning av regelverk og behandling av klager og ankesaker. Dagens lovverk ivaretar i liten grad helhetstenkning rundt enkeltmennesker, og samhandling på tvers av sektorer fremstår for ofte tilfeldig.

Ta kontakt med oss på fagraadet@rusfeltet.no om du har spørsmål om høringsutkastet eller andre medlemsfordeler

Les NOU-utvalgets forslag til ny tvangsbegrensningslov ved å klikke her