I det muntlige innspillet la vi vekt på regjeringens store vilje til ruspolitisk satsning. Dette er selvsagt viktig for Fagrådet, men vi stilte spørsmål om hvordan viljen omsettes i handling overfor de som gjør jobben ute i virksomhetene. - For helseforetakene og kommunene tar, i mindre grad enn vi liker, innover seg statlige føringer. Vårt ønske til komiteen er at de i deres behandling understreker ordet SKAL og at noen må snakke med de som ikke leverer.

Fagrådets svar er øremerking og vi viste til hvordan Opptrappingsplanen for psykisk helse klarte å sikre både lokalt selvstyre og samtidig sikre at pengene gikk til målgruppen. Det er en gåte for Fagrådet at regjeringen mener at rusfeltet er et område hvor øremerking ikke er nødvendig.

Til slutt tok vi opp Fagrådets egen situasjon. Under fjorårets budsjettbehandling uttrykte komitéen overraskelse over at Fagrådet fikk betydelig lavere tilskudd enn tilsvarende organisasjoner. Det innebar at komiteen i sine merknader gav føring om økt tilskudd på 1,2 millioner kroner i tillegg til det vi fikk ved søknad 1,85 mill kroner. Fagrådet undrer seg over at det ikke er videreført av departementets forslag for 2018 og håper at komiteen også i år tar dette med videre i sitt forslag.

Hvem sitter i Helse- og omsorgskomitéen?
Helse - og omsorgskomitéens leder er Olaug Bollestad (KrF). Foruten Bollestad er Sveinung Stensland (H), Bård Hoksrud (Frp), Kjersti Toppe (Sp) og Ingvild Kjerkol (Ap) medlemmer som fortsetter i  komitéen fra forrige periode. Høyres 4 representanter er Sveinung Stensland som er fraksjonsleder, Torill Eidsheim, Marianne Synnes og Erlend Larsen. Arbeiderpartiets representanter er Ingvild Kjerkol (fraksjonsleder), Tore Hagebakken, Elise Bjørnebekk-Waagen, Tellef Inge Mørland og Tuva Moflag. Fremskrittspartiets 2 representanter er Bård Hoksrud (fraksjonsleder) og Jan Steinar Engeli Johansen. Sosialistisk Venstrepartis representant er tidligere SU-leder Nicholas Wilkinsson. Senterpartiets representant er Kjersti Toppe. Venstres representant er Carl Grimstad.