Komiteen skal avgi sin innstilling innen 12.april og saksordfører er Kjersti Toppe fra Senterpartiet. Toppe er også 1.nestleder i komiteen.

Det skal holdes høring i Stortinget 8. og 9. februar. For å delta der må en melde seg på og fristen for påmelding er 28.januar. Påmelding kan skje ved å følge linken under. Under behandlingen i Stortinget er det mulig å forbedre planen der den har mangler. Det skjer først og fremst i komiteen.

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=63649

Fagrådet vil delta i høringen og tar med seg innspillene fra Høringskonferansen fredag 22.januar.