I dag varsler Høie en forskrift på høring som tydeligjør regelverket som har vært uklart. Dette  for å få sosialfaglig personell tilbake i refusjonsorganiseringen. Samtidig instrueres Helsedirektoratet til å  gjennomføre refusjons ordningen slik den har vært praktisert og inntil en tydeliggjøring av regelverket foreligger.

Helt i tråd med Fagrådets brev  og krav til helseministeren, og slik alle reaskjoner fra TSB-feltet har vært i denne saken. En gledelig dag for rusfeltet og for pasientene i behov for Tverrfaglig behandling

 

Les pressemelding fra helseministeren her: