Han får i tillegg tilbake ansvaret for folkehelse og eldre siden Terje Søviknes ikke erstattes. Hvorvidt han tar tilbake tittelen helse- og omsorgsminister er foreløpig ukjent. Av fagstatsrådene er Høie den eneste som har sittet i samme posisjon siden den første regjeringen Solberg ble utnevnt 16.oktober 2013.

Høie på høringskonferansen
Rusfeltet møter Bent Høie allerede neste uke, onsdag 29.januar, på Høringskonferanse om rusreformen – fra straff til hjelp. Der møter han leder i Fagrådet, Jan Gunnar Skoftedalen, til samtale og refleksjon rundt reformen.

NOU utvalgets forslag har vært sterkt debattert i både fag- og politiske miljøer. Mange medieoppslag og kronikker er skrevet. Frps avgang har skapt nye diskusjoner og ny usikkerhet om hva utfallet blir.
Deltakelsen på konferansen, 270 deltakere, viser også at dette oppleves som aktuelt og relevant på den ruspolitiske dagsorden.

Høie har i hele sin periode hatt rus som et av sine prioriterte områder innenfor helsepolitikken. Senest i sykehustalen 14.januar gjentok han mål om rus og psykisk helsevern skal prioriteres.

Sterke fagfolk
Fagrådet er stolt av å kunne presentere en svært sterk rekke av sterke fagfolk til høringen. Leder av rusreformutvalget, førstestatsadvokat Runar Torgersen, kommer og skal orientere om utvalgets arbeid og deres konklusjoner.

I høringen har vi valgt å fokusere på 4 sentrale temaer som vil bli belyst gjennom samtaler på scenen. Hvert tema vil bli debattert av tre fagpersoner med god erfaring på områdene.