I midten av august stilte finansminister og Frp-leder Siv Jensen seg bak Skatteetatens nåværende regelverk som har ført til at hjemløse eller adresseløse nordmenn, etter to år, kan bli registrert som utvandret fra Norge i Folkeregisteret. Nå ønsker Arbeiderpartiet å endre regelverket og Lise Christoffersen (Ap) har utfordret  finansminister Siv Jensen til å svare på dagens praksis

Mister rett til nødvendig helsehjelp
Selv om antallet mennesker ikke er veldig stort, får den enkelte store problemer i kritiske faser av livet. Christoffersen viser til at statsråden nevner "promiller" i sitt forrige svar og anslår dermed at dette kan gjelde opp mot 10-12 personer i året.

Christoffersen viser til en rekke eksempler fra dagens praksis der lovbestemmelser ikke ivaretar de hjemløse. Det offentlige mangler blant annet gode rutiner for å behandle saker der brukerne ikke er "digitale". Hun nevner blant annet personer i femtiåra, med et langt liv som rusmisbrukere bak seg som mister retten til nødvendig sykehusbehandling, rusbehandling og substitusjonsmedisiner når de står registrert som utflyttet.

Siv Jensen må svare denne uka
Christoffersen vil at finansministeren skal uttale seg om hun er villig til å innføre bedre, enklere og raskere rutiner for å omgjøre feilaktige vedtak om utflytting, når det er sannsynliggjort at personen oppholder seg i landet - eller aldri har forlatt Norge. Denne uka må finansministeren svare på nytt.

Fagrådets styreleder reagerer
Kirsten FrigstadFagrådets styreleder og leder av Kirkens Bymisjons 24SJU, Kirsten Frigstad (bildet) arbeider med de mest utsatte rusavhengige i Oslo. Hun er glad for at Lise Christoffersen har tatt saken opp på Stortinget og peker spesielt på en omfattende prosess og tidsbruk for å få noen registrert inn igjen i systemet når vedkommende ikke er digitalisert. - Da er det tilnærmet umulig, sier Frigstad til ABC Nyheter. Hun understreker at personene det gjelder ofte mangler kodebrikke, ID-kort, pass, BankID på mobil og mobiltelefon.

Hun påpeker videre at mange offentlige tiltak og tjenester er i kontakt med denne gruppen, og dermed vet at de både eksisterer og aldri har vært utenfor landet. Hun ønsker seg et mandat som gjør det enkelt for hjelpere å bekrefte at folk oppholder seg her.

Til sekretariatet i Fagrådet sier Frigstad at vi har ett av de beste Folkeregistrene i verden og at vi må ta vare på dette, men at det gjenstår å sikre gode rutiner for dem som ikke får beskjed om vedtakene fra Folkeregisteret - enten på grunn av at de ikke er digitale eller fordi de mangler postadresse. For denne gruppen trenger vi et særtiltak, sier hun.

Vi følger tett med på hva Siv Jensen vil svare i denne saken.

Som et lite apropos forteller Frigstad at hun i samarbeid med valgansvarlig på Oslo Rådhus har fått til å holde åpent valglokale på 24SJU fredag 30. august. Her kan en større gruppe av dem som har en relasjon til tiltaket, men mangler bostedsadresse, ID-kort og valgkort få avgi stemme ved at de ansatte legitimerer hvem de er. - Dette er vi utrolig stolte over å ha fått til, sier Frigstad og mener at dette er et eksempel på hvordan en kan finne løsninger for å bekrefte at folk oppholder seg i landet.