Det er mildt sagt uvanlig at en norskprodusert film om alkovett får så stor oppmerksomhet både nasjonalt og internasjonalt. Det er kampanjeorganisasjonen AV-OG-TIL som står bak filmproduksjonen.

Årlig omkommer om lag 30 personer på sjøen her i landet og minst en fjerdedel er påvirket av alkohol. Organisasjonen AV-OG-TIL, som jobber for alkoholfrie soner, ønsker å få fram budskapet om at båtførere bør være edru til rors. Ved å nettopp sette fokus på situasjoner der alkohol utgjør en særlig risiko eller kan være til ulempe for andre, prøver AV-OG-TIL å bidra til å redusere de negative konsekvensene av alkoholbruk.

Alkoholforseelser på sjøen straffes med bøter eller fengsel i inntil ett år, og staffen eskaleres ut fra hvor høy promillen er.  I 2012 ble det nye  bestemmelser i fritids- og småbåtloven som åpner for tap av førerett av fritidsbåt som følge av for eksempel promillekjøring til sjøs. Det er viktig å vite at man også kan bli straffet dersom man en skyld i en båtulykke med mindre enn 0,8 i promille. Er du ansvarlig, er ikke nødvendigvis promillen avgjørende.

Fagrådet ønsker at problemstillinger knyttet til konsekvenser av alkoholbruk må få mer plass i rusdebatten. På Fagrådets nasjonale rusfagkonferanse 22.september kommer kommunikasjonssjef Lars Kittilsen og forteller om sitt liv med alkohol og avhengighet.

Fagrådet ønsker både medlemmer og andre en riktig god sommer! Og husk Alkovett!