- Jeg var ikke aktivt jobbsøkende, men denne stillingen appellerte umiddelbart til meg, sier Hilde Bru-Aarstad. I mange år har jeg vært på en trygg arena innenfor et kjent og etablert system. Nå var jeg klar for endring og tiden var inne for å utfordre meg selv.

Slik havnet Hilde i CRUX Verksgata behandlingssenter i Stavanger og gikk fra psykisk helsevern til Tverrfaglig Spesialisert Behandling (TSB). Fra offentlig sykehus til en ideell behandlingsinstitusjon. Nå var ikke TSB et helt ukjent område siden Hilde jobbet side om side med ARA klinikken KPHBURA på Stavanger universitetssykehus.

- Jeg er ydmyk over den oppgaven det er å oppdatere meg grundigere innenfor fagfeltet TSB. Men jeg har mange dyktige medarbeidere i CRUX Verksgata, god støtte fra tidligere klinikkleder Tordis Stokke og ledelsen i CRUX. Så har jeg alltid vært faglig nysgjerrig og det kommer til nytte nå.

Hilde er sykepleier og har i tillegg etter- og videreutdanning innen psykisk helsevern, rusomsorg og master i helseledelse. I de siste 11 årene har hun vært avdelingssjef i avdeling affektiv/psykose som i tillegg har en spesialpoliklinikk for spiseforstyrrelser og ECT.

Refleksjoner etter fire måneder
For fagfeltet er det spennende med nye øyne og vi lurer på hvilke refleksjoner Hilde har gjort seg denne første tiden.
- Jeg er imponert over hvor faglig dyktige og dedikerte de ansatte i CRUX Verksgata er til jobben og pasientene. De strekker seg langt for å finne de gode løsningene.

I mange regioner er det lite samarbeid mellom de ulike aktørerene i TSB.

- Jeg er positivt overrasket over det gode og tette samarbeidsmiljøet mellom de ulike TSB enhetene i regionen, både offentlige og ideelle. Vi har et felles mål om gode pasientforløp og tjenestetilbud. I CRUX Verksgata skal vi fortsette med å levere høy faglig kvalitet, og eneste måten å få til dette er å samarbeide med andre. Det gjelder de andre institusjonene, oppdragsgiver, kommuner og undervisningsinstitusjoner.

Ulik faglig tilnærming
Hilde har også gjort seg noen refleksjoner om ulikhetene mellom behandlingstilbudene for pasienter i henholdsvis psykisk helsevern og TSB. - Forløpene i TSB er mer planlagte, koordinerte og har et lenger tidsperspektiv enn for pasienter i psykisk helsevern. Mye av tiden min som leder i psykisk helsevern handlet om å finne plass til nye pasienter med akuttbehov. Den utfordringen har vi ikke i TSB, er min erfaring så langt. Det gir bedre behandling. Men samtidig er det nok andre utfordringer i arbeidet med ruspasienter.

CRUX Verksgata behandlingssenter
Behandlingssenteret ble etablert i 2015 og ligger sentralt i Stavanger sentrum. CRUX har en driftsavtale med Helse Vest RHF som løper ut 2022. De har 15 døgnplasser og de gir i tillegg poliklinisk oppfølging. Behandlingstiden er i utgangspunktet opp til 6 måneder, men det gjøres individuelle vurderinger. Primærgruppen er aldersgruppen 18-30 år, men erfarer at gjennomsnittsalderen er over 30 år. Det er 22 årsverk i virksomheten.

Hilde overtar stillingen etter Tordis Stokke. Tordis har vært klinikksjef både ved CRUX Kalfaret behandingssenter i Bergen og i CRUX Verksgata siden 2016. Stokke fortsetter som klinikksjef ved CRUX Kalfaret behandlingssenter i Bergen.

- Jeg er heldig som har hatt en så erfaren TSB leder som Tordis som fadder og mentor denne første tiden.

Pandemi
Hilde startet opp i ny jobb midt i en pandemi. Det har gått overraskende bra, sier hun. - Vi har hatt et lavt smittetrykk og med gode rutiner har det vært mulig å være en del til stede. Den sosiale kontakten med ansatte og pasienter har vært noe mindre enn ønskelig, men det har stort sett gått bra. Det er jo slik at det ikke bare er jeg som skal bli kjent med de ansatte. De ansatte skal også bli kjent med meg. Alle har tatt godt i mot meg, jeg har følt meg velkommen både i CRUX Verksgata og i stiftelsen CRUX.

Vi ønsker Hilde Bru-Aarstad varmt velkommen til rusfeltet og ser frem til videre samarbeid.