Kirkens sosialtjeneste skal starte ny institusjon i Stavanger . Samtidig styrkes både døgn, poliklinikk, dag og ambulante tjenester. I alt bruker Helse Vest 140 millioner kroner mer til rusbehandling enn i dag. Her inngår 50 millioner som er ekstra tildeling for å øke antall døgnplasser hos private rusinstitusjoner med 40 i Helseregion Vest innenfor rammen av økningen på 200 plasser nasjonalt.

Det er også gledelig at Helse Vest allerede vil gi mulighet for de valgte institusjonene å inngå nye avtaler inneværende år og ikke måtte ventet tila vtalene utløper 31.12. 2014.

Etter det Fagrådet har grunn til å tro har Helse Vest ved prisfastsettelse tatt hensyn til blant annet de økte pensjonskostnadene som de fleste institusjonene har strevet mye med de siste årene. Det skal Helse Vest ha all mulig ros for.

De institusjonene som får avtale er i Helse Bergen-området: Stiftelsen Bergensklinikken og Kalfaret Behandlingssenter. I Helse Fonna-området: Haugaland A-senter/Blå Kors Vest AS og Stiftelsen Karmsund ABR-senteret (ny).  I Helse Stavanger-området: Rogaland A-senter AS, Frelsesarmeens Rusomsorg/Behandlingssenteret Stavanger og Stiftelsen Kirkens Sosialtjeneste/ Stavanger (ny). I tillegg avtale med Stiftelsen Valdresklinikken (12-trinnsmetoden) som ligger nær Fagernes i Oppland.​

Etter at Helse Vest er kommet i mål med anbudskonkurransen er det nå kun Helse Nord som gjenstår. Helse Nord har nå ny anbudsrunde som omfatter 15 døgnplasser som ikke bnle tildelt i forrige anbusdsrunde som ble avsluttet før sommerferien i år. Forhandlingene starter her 10. september med de to tilbyderne, Finnmarkskollektivet og Fossumkollektivet.