I det forslaget som Helsedirektoratet har sendt ut er ingen brukerorganisasjoner eller andre private ideelle med avtale med helseforetakene oppført som høringsinstans. Fagrådet har heller ikke fått saken på høring.

Mye godt i prioriteringsveilederen men også en del forhold som bør endres i det endelige utkastet. Særlig kritisk har mange vært til at pårørende mister sine pasientrettigheter innenfor TSB, men må søke hjelp i psykisk helsevern.