Når Helse Nord ferdigstilte sin behandling av de totalt 25 plassene de fikk i Statsbudsjettet for 2014 fikk Finnmarkskollektivet 10 plasser og Fossumkollektivet avdeling Valnesfjord nye 5 plasser. Tidligere har Fossumkollektivet avdeling Valnesfjord fått 10 plasser. Fagrådet gratulerer både Finnmarkskollektivet og Fossumkollektivet med nye døgnbehandlingsplasser. De to institusjonene får sammen med de offentlige virksomhetene en oppgave å sørge for at ruspasienter i de tre nordligste fylkene får en god kvalitetsmessig behandling slik de fortjener.

Prosessen i Helse Nord har vært langvarig. Styret i Finnmarkskollektivet har holdt institusjonen flytende med god hjelp fra Alta kommune. Helse Nord var det siste av de fire helseforetakene som fikk avtalene med private om de nye døgnbehandlingsplassene på plass og det betyr at alle de 200 plassene som ble vedtatt i Statsbudsjettet for 2014 er tildelt. Mange er allerede i drift. Noen institusjoner er under oppbygging slik som Blå Kors nye institusjon i Oslo og A-senterets nye avdeling på Tåsen i Oslo. Phoenix House Haga har tatt inn sine første pasienter for kun kort tid siden.

Sammen med den styrkingen som ligger i det politiske signalet om at rus og psykisk helse skal ha større prosentvis vekst hver for seg enn somatikk innenfor det offentlige tilbudet bør bidra til redusert ventetid for ruspasienter.